Dynamické characteristiky geofyzikou Geofyzika pro geologické mapování DP-dynamická penetrace pro  zíkání geotechnických parametrů zemin in situ

Naše služby nachází uplatnění především při řešení následujících problémů:

inženýrská geologie a geofyzika pro zakládání staveb a sanaci staticky narušených staveb:

základní korozní průzkum stavenišť žb. konstrukcí mostů, budov a dynamické parametry podzákladí:

geofyzika pro výkopové práce, těžitelnost v zářezech komunikací:

geofyzika pro sanaci sesuvů:

hydrogeologie a geofyzika pro HG a geologii, geofyzikální průzkumy vodních zdrojů a pro optimální využití geotermální energie:

geofyzika pro ekologii, hornictví, speleologii, archeologii .. :

Nalezení optimální trasy protlaku pod komunikací

měření vibrací, monitoring otřesů:

konzultační služby, kurzy pro studenty geologických oborů:

Lokalizace jeskyních systémů v prudkém svahu okraje krasových plošin pomocí HR reflexní seismiky